Dyskusyjny Klub Książki

Dyplom za najefektywniejszą działalność klubu DKK w województwie podlaskim w 2022 r. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej 🙂