Godziny otwarcia

Od 8 czerwca 2020 r.

Biblioteka czynna w godz. 800 – 1600

W Bibliotece nadal obowiązują maseczki.