Historia

HISTORIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Datę powołania Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej (ówcześnie jeszcze Czarnej Wsi) ustalono na podstawie aktu odnalezionego w Archiwum w Białymstoku na dzień 16 stycznia 1949 roku.

Pierwszą bibliotekarką, która organizowała Bibliotekę była prawdopodobnie p. Natalia Małyszko-Chmielewska – mieszkanka naszej miejscowości, a pierwsze książki pochodziły z zakupu centralnego, darów mieszkańców i Biblioteki Powiatowej w Białymstoku. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej nosi datę 8.III.1949 r. Do końca 1949 r. wpisano do księgi inwentarzowej 620 książek. Biblioteka mieściła się w pokoju o powierzchni ok. 15 m2 w budynku przy ul. Lipowej, w którym znajdował się Urząd Gminy.

Na przestrzeni lat 1949-2005 Biblioteka 6-krotnie zmieniała nazwę, 16-krotnie zmieniała lokal (od 1991 r. bez przeprowadzek), 20-krotnie zmieniali się kierownicy, „przeżyła” pożar i próbę włamania. Po czterdziestu latach tułaczki po ciemnych i zimnych kwaterach prywatnych Biblioteka w 1991 r. przeprowadziła się wreszcie do „porządnego” lokalu po byłym żłobku o powierzchni 228 m2 przy ul. Torowej 9, w którym funkcjonuje do chwili obecnej.

W w/w latach sieć biblioteki przedstawiała się następująco:

  1. Filia Biblioteczna w Czarnej Wsi Kościelnej, założona 1.V.1960 r. oraz 10 punktów bibliotecznych na wsi ( punkty biblioteczne zostały zlikwidowane w latach 90-tych).
  2. Oddział dla Dzieci, wyodrębniony z Biblioteki dla Dorosłych w maju 1972 r.
  3. Filia Biblioteczna w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej otwarta 9.05.1984 r., zlikwidowana w kwietniu 1991 r.
  4. Filia Biblioteczna w Zdrojach, założona 15.03.1988 r., zlikwidowana 1.01.1990 r.

W 2002 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy zmieniła nazwę na Miejska Biblioteka Publiczna na mocy uchwały Rady Miejskiej, zmieniony został również statut Biblioteki.