RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami:

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Czarnej Białostockiej, Torowa 9, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

2. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:

a) imię i nazwisko
b) PESEL i datę urodzenia
c) adres zamieszkania
d) informację dotyczącą aktywności zawodowej
e) numer telefonu
f) adres e-mail.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do d) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

4. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.

10. Kontakt do Inspektora ochrony danych email: cz.b.mbp@wp.pl, tel. 85 7101 180.