Tydzień Bibliotek 2023

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2023

8 maja – spotkanie z pisarką Agnieszką Suchowierską

9 maja – spotkanie z pisarką Urszulą Gajdowską w ramach DKK

10 maja – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

11 maja – minikonkursy literackie z nagrodami

12 maja – spotkanie z ilustratorką Magdaleną Sadowską