Konkurs literacki

Regulamin konkursu na wiersz/rymowankę pt. Jesień bawi kolorami, smakami, zapachami…”

  1. Organizator konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej.

  1. Cele konkursu:

popularyzacja książki i czytelnictwa,

– odkrywanie talentów literackich,

– rozwijanie wyobraźni twórczej w dziedzinie poezji,

– integracja środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę.

  1. Adresaci:

Konkurs ma charakter otwarty skierowany do wszystkich mieszkańców bez ograniczeń wiekowych.

Pracę można napisać samodzielnie lub z babcią, mamą, wujkiem, bratem itp.

Kategoria I – dzieci do 10 lat

Kategoria II – 10-14 lat

Kategoria III – 14-18 lat

Kategoria IV – dorośli

Kategoria V – praca zbiorowa (max. 3 osoby)

  1. Zasady uczestnictwa:

– forma dowolna – rymowany, biały, sonet, oda itp.

– treść zgodna z tematem konkursu, może być w formie humorystycznej,

– wiersz powinien składać się min z 10 max z 30 wersów,

– prace w formacie A4 napisane ręcznie lub komputerowo, mogą wzbogacone być ilustracją,

– na odwrocie: imię, nazwisko, wiek,

– do pracy należy dołączyć podpisaną klauzulę – załącznik nr 1 (zgodę w imieniu uczestników niepełnoletnich podpisuje rodzic lub opiekun prawny),

  1. Termin i sposób składania prac:

      – na wiersze czekamy do 25 października 2023 r.,

-można dostarczyć: osobiście w MBP ul. Torowa 9,

– przesłać na adres e-mail cz.b.mbp@wp.pl z dopiskiem KONKURS,

 6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

7. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych wierszy/rymowanek na stronie internetowej MBP, Facebook ’u oraz w Rozmaitościach.

 8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Nieczytelne, niekompletne będą wyłączone spod oceny komisji.

 9. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 3 listopada o godz. 17.00 w Bibliotece.

                                                               Zapraszamy do udziału!